условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
 

Ограничения на отговорността

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. www.defaultvibration.com не поема отговорност за външните сайтове.

www.defaultvibration.com не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някои от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Информацията в този уебсайт е от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. www.defaultvibration.com прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

Общи условия

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на www.defaultvibration.com или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

Имате право

  • на достъп до която и да е част от този уебсайт;
  • на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба;
  • да използвате, копирате и разпространявате материали (текст и изображения) от този уебсайт, само след получено изрично разрешение за това от администраторите на сайта, като при това посочвате този уебсайт като източник на съответната информация.

Нямате право

  • да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях;
  • да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.

Промени в общите условия

www.defaultvibration.com може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт, Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

Промени и поддръжка на уебсайта

www.defaultvibration.com може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.

www.defaultvibration.com може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

www.defaultvibration.com запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

Защита на личната информация

Личната информация, предоставена на www.defaultvibration.com чрез този уебсайт, е само за вътрешна употреба с цел осигуряване обслужването на нашите посетители. www.defaultvibration.com не предоставя Вашата лична информация на трети страни и / или лица. Технологиите, които използваме и нашата политика имат за цел да защитят личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. При всяко внедряване на нови технологии ще обновяваме тези мерки в съответствие с тях.

www.defaultvibration.com не носи отговорност за политиката и практиката свързана с личната информация на други уебсайтове, дори когато:

  • сте се свързали с уебсайта на третата страна чрез ползване на връзки от нашия сайт;
  • сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.

Процедури при оплаквания

Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с администратора на сайта на адрес  info@defaultvibration.com.

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин